(10/03/2020)
ÉIJA NOTTE....!
POETI E SCRITTORI SANTAGATESI

di Mimma Volpone

Éija notte attuórne, attuórne....e la scruija me leva la carne ra  'nguórre e nu' me sènde cchiu' r'òssera...allóra, accummènz'abbulè:e abbòle...., abbòle;abbòle cum'a ché.......alda, vascia; a mezz'altezza  e l'aria m'bàcce me nzèrra lu còre,ca tandìrrre  se fèce,penzanne a la vita,a quanne, a l'indrasatte,ne rice: "uagliu', mò ne l'àmm'anghianè!"Allora, apiérte l'uócchie, ne uardème attuórne...e la vita refiuriscechiù bèlla re prima,mèndre s'àprene l'uócchie ....e rerìme.